NEWSTICKER

Halima dan Perahu Bekas (3)

N/A • 28 November 2022 09:56

Simak kisah Halima, seorang nelayan perempuan di perkampungan atas laut Torosiaje, Gorontalo yang mencari gurita menggunakan perahu bekas untuk menghidupi dirinya dan orang tuanya yang sakit-sakitan. 
(Siti Nor Sholikhah)